Fysiotherapie – Medical Training Malden – Malden

Wie zijn wij?

Medical Training Malden. Welkom in onze fysiotherapiepraktijk. Gespecialiseerde fysiotherapie met een lach!

Fysiotherapie

Ons menselijk lichaam zit zeer knap in elkaar en is een goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we elke dag weer op willen kunnen rekenen. Lopen, staan, gaan staan en zitten en tillen, het lijken vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Degene die daar alles van af weet, is de fysiotherapeut: de deskundige van ons dagelijks bewegen. Bij fysiotherapeuten Margot Arnts, Marloes Fielmieg, Sjoerd Jongerius, Marloes Oosterbroek, Annelotte Peek en John Reijnen kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Filmpje fysiotherapie

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, van baby tot oudere, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten die werk gerelateerd zijn, klachten ten gevolge van een ongeval of een ziekte of gewoon weg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw algemeen dagelijkse leven (ADL) kunt oppakken en/of voortzetten. U leert door verantwoord te bewegen verdere problemen te voorkomen of te beperken. Afhankelijk van de ernst van uw klacht(en) gaat u naar de fysiotherapeut of komt deze bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer.

Screening

Per 1 januari 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. Dit houdt in dat u direct naar de fysiotherapeut kunt zonder dat u een verwijsbriefje heeft. Bij de fysiotherapeut krijgt u een screening waarbij er gekeken wordt of er een indicatie fysiotherapie bestaat. Ofwel, kan fysiotherapie een positieve invloed uitoefenen op uw klachten. Wanneer er een indicatie bestaat wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor het fysiotherapeutisch onderzoek. Een screening zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak tracht de fysiotherapeut aan de hand van een anamnese (vraaggesprek), functionele vragenlijsten en een fysiotherapeutisch onderzoek vast te stellen wat de oorzaak van uw klacht(en) is. Aan de hand van al deze informatie gaat hij/ zij samen met u een behandelplan opstellen. Dit houdt in dat er een plan van aanpak wordt opgesteld waarbij – afhankelijk van uw verwachtingen van fysiotherapie – er een aantal behandeldoelen worden opgesteld. Aan de hand van het behandelplan wordt de behandelfrequentie en het aantal behandelingen bepaald.

Behandeling

medical-training-93-webgebruik-600x400pxDe behandelingen fysiotherapie bestaan voor een groot deel uit oefentherapie. Hierbij kan de algemene belastbaarheid (conditie), lokale (spierkracht) en functionele (coördinatie) belastbaarheid getraind worden. Dit om de beperkingen in het ADL te verminderen en/of op te heffen. Daarnaast kunnen manuele therapie, massage, dry needling en taping ter ondersteuning worden gebruikt, of ter voorbereiding om tot oefentherapie over te kunnen gaan.

Tevens krijgt u oefeningen mee naar huis zodat u ook in uw thuissituatie kan werken aan uw herstel. Het is van groot belang dat u deze ook uitvoert aangezien een week 168 uur duurt en u waarschijnlijk maar 1 à 2 maal per week bij uw fysiotherapeut komt. Dit houdt in dat u slechts 0,5 tot 1 uur per week behandeling van uw klacht(en) krijgt.

Daarnaast zal de fysiotherapeut u adviseren hoe u uw dagelijkse activiteiten, uw werk of uw sportactiviteiten het beste kunt aanpassen aan uw klacht(en). Dit zorgt ervoor dat uw klacht(en) niet kan verergeren. Bovendien wordt er preventief advies gegeven zodat herhaling van uw klacht(en) zoveel mogelijk wordt voorkomen.