Beweeginterventie Ouder wordende mens – Medical Training Malden – Malden

Wie zijn wij?

Medical Training Malden. Welkom in onze fysiotherapiepraktijk. Gespecialiseerde fysiotherapie met een lach!

Beweeginterventie Ouder wordende mens

De beweeginterventie Ouder wordende mens is bedoeld voor mensen met een leeftijd van 65+ met problemen liggend in spierzwakte, verminderde loopsnelheid, weinig lichamelijke activiteit, laag uithoudingsvermogen/vermoeidheid en ongewild gewichtsverlies. Binnen de beweeginterventie streven we 3 doelen na:​
  • Het vinden van passende beweegmogelijkheden voor ieder individu​
  • Het door middel van oefentherapie vergroten of gelijk houden van de spierkracht, uithoudingsvermogen en cognitieve fitheid​
  • Het meedenken in een vervolg op de beweeginterventie om in beweging te blijven​

Ervaringen

  • Cliënt (1944): ‘Goede en relaxte omgeving om te oefenen. Ik kan doen wat ik wil en in eigen tempo. De fysiotherapeuten zijn aardig!

Intake​

Aan de start van de beweeginterventie vindt er een intake plaats. Deze bestaat uit een vraaggesprek, waarin wij samen zoeken naar een persoonlijke doelstelling. Daarop volgt een gericht lichamelijk onderzoek, invullen van specifieke vragenlijsten en een aantal fysieke testen om het beginniveau vast te stellen. Aan de hand van deze informatie wordt er een trainingsprogramma opgesteld voor de eerste 6 weken.​

Training​

Binnen de beweeginterventie Kwetsbare ouderen wordt er 6 weken tweemaal per week 60 minuten getraind. Elke training bestaat uit een warming up, conditietraining, krachttraining, balans- en coördinatietraining en cooling down. Na 6 weken trainen vindt er een evaluatie plaats en aansluitend de tweede periode van 6 weken trainen.​
Maandag 11.30 – 12.30u
Donderdag 11.30 – 12.30u

Evaluaties​

Na de eerste 6 weken trainen vindt er een tussenevaluatie plaats. Deze vindt een-op-een plaats waarbij de vooruitgang wordt besproken. Daarnaast worden er ook opnieuw vragenlijsten ingevuld en de fysieke testen herhaald.​
Aan het einde van de beweeginterventie vindt er een eindevaluatie plaats. Hierbij wordt het gehele traject geëvalueerd en vinden de eindmetingen plaats. Daarnaast krijgt de deelnemer adviezen hoe de trainingsresultaten vol te houden en wat een vervolgtraject kan zijn.​

Kosten​

1 intake fysiotherapie en 2 zittingen fysiotherapie voor de individuele afspraken. Deze declareren we via de aanvullende verzekering van de deelnemer. De kosten van de trainingen (in totaal 24 keer) worden naar de deelnemer zelf gefactureerd. Dit komt neer op 2 facturen van €84,00.​

Aanmelden​

Aanmelden kan via de volgende link: Inschrijven.​