Beweeginterventie artrose

De beweeginterventie artrose is bedoeld voor mensen met beginnende artrose van de heup of knie. Binnen de beweeginterventie streven we 3 doelen na:

  1. Voorlichting over artrose, bewegen, voeding en medicatie
  2. Behandeling door middel van oefentherapie
  3. Advisering om actief te blijven

Voorlichting

De beweeginterventie begint met 2 voorlichtingsavonden voor de artrosepatiënt en zijn/ haar partner of mantelzorger. Tijdens deze avonden wordt er voorlichting gegeven over artrose, de rol van bewegen bij artrose, voeding, medicatie en de operatieve behandeling van artrose. De eerstvolgende voorlichtingsavonden zijn gepland op:

  • maandag 13 januari 2010 van 20.00 – 21.30u (wat is artrose, voeding en medicatie)
  • maandag 27 januari 2010 van 20.00 – 21.30u (oefenen bij artrose, operatie nieuwe knie/ heup en beweegmogelijkheden na de beweeginterventie)

Intake

Na de eerste voorlichtingsbijeenkomst volgt de intake voor de beweeginterventie. Deze bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek gericht, invullen van specifieke vragenlijsten en een fysieke test. Aan de hand van deze informatie wordt er een trainingsprogramma opgesteld voor de eerste 6 weken.

Training

Binnen de beweeginterventie artrose wordt er 6 weken tweemaal per week 75 minuten getraind. Elke training bestaat uit een warming up, krachttraining, balans- en coördinatietraining en cooling down. Na 6 weken trainen vindt er een evaluatie plaats en aansluitend de tweede periode van 6 weken trainen.

Maandag 09.15 – 10.30u 19.45 – 21.00u
Dinsdag
Woensdag 09.15 – 10.30u
Donderdag 09.15 – 10.30u
Vrijdag
Zaterdag 09.15 – 10.30u

Evaluaties

Na de eerste 6 weken trainen vindt er een tussenevaluatie plaats. Deze vindt een-op-een plaats waarbij de vooruitgang wordt besproken. Daarnaast worden er ook opnieuw vragenlijsten ingevuld en de fysieke testen herhaald.

Aan het einde van de beweeginterventie vindt er een eindevaluatie plaats. Hierbij wordt het gehele traject geëvalueerd en vinden de eindmetingen plaats. Daarnaast krijgt de deelnemer adviezen hoe de trainingsresultaten vol te houden.

Kosten

1 intake fysiotherapie en 2 zittingen fysiotherapie voor de individuele afspraken. Deze declareren we via de basisverzekering van de deelnemer. De kosten van de trainingen (in totaal 24 keer) worden naar de deelnemer zelf gefactureerd. Dit komt neer op 2 facturen van €96,75.

De voorlichtingsavonden zijn gratis indien de artrosepatiënt ook gaat starten met de beweeginterventie. Indien dit niet het geval is zal er een factuur van €15,00 worden verzonden.

Aanmelden

Aanmelden kan via de volgende link: Inschrijven.