Beweeginterventie artrose – Medical Training Malden – Malden

Wie zijn wij?

Medical Training Malden. Welkom in onze fysiotherapiepraktijk. Gespecialiseerde fysiotherapie met een lach!

Beweeginterventie artrose

De beweeginterventie artrose is bedoeld voor mensen met beginnende artrose van de heup of knie. Binnen de beweeginterventie streven we 3 doelen na:

  1. Voorlichting over artrose, bewegen, voeding en medicatie
  2. Behandeling door middel van oefentherapie
  3. Advisering om actief te blijven

Ervaringen

  • Cliënt (1961): ‘Gedurende twee keer 6 weken heb ik bij Medical Training Malden onder deskundige begeleiding van met name John een beweeg/fitness-programma afgewerkt. In het begin wat spierpijn, maar al snel was voor mij duidelijk dat bewegen een positief effect heeft op mijn heupartrose klachten. Gevarieerde oefeningen gericht op o.a. kracht, balanceren, spierbelasting. Ik ben blij dat ik momenteel nog lekker kan blijven zaalvoetballen en wat hardlopen. MTM, thanks!’

Voorlichting

De beweeginterventie begint met 2 voorlichtingsavonden voor de artrosepatiënt en zijn/ haar partner of mantelzorger. Tijdens deze avonden wordt er voorlichting gegeven over artrose, de rol van bewegen bij artrose, voeding, medicatie en de operatieve behandeling van artrose. De eerstvolgende voorlichtingsavonden zijn gepland op:

  • datum nog te bepalen (wat is artrose, voeding en medicatie)
  • datum nog te bepalen (oefenen bij artrose, operatie nieuwe knie/ heup en beweegmogelijkheden na de beweeginterventie)

Intake

Na de eerste voorlichtingsbijeenkomst volgt de intake voor de beweeginterventie. Deze bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek gericht, invullen van specifieke vragenlijsten en een fysieke test. Aan de hand van deze informatie wordt er een trainingsprogramma opgesteld voor de eerste 6 weken.

Training

Binnen de beweeginterventie artrose wordt er 6 weken tweemaal per week 75 minuten getraind. Elke training bestaat uit een warming up, krachttraining, balans- en coördinatietraining en cooling down. Na 6 weken trainen vindt er een evaluatie plaats en aansluitend de tweede periode van 6 weken trainen.

Maandag 09.15 – 10.30u
Dinsdag
Woensdag
Donderdag 09.15 – 10.30u
Vrijdag
Zaterdag

Evaluaties

Na de eerste 6 weken trainen vindt er een tussenevaluatie plaats. Deze vindt een-op-een plaats waarbij de vooruitgang wordt besproken. Daarnaast worden er ook opnieuw vragenlijsten ingevuld en de fysieke testen herhaald.

Aan het einde van de beweeginterventie vindt er een eindevaluatie plaats. Hierbij wordt het gehele traject geëvalueerd en vinden de eindmetingen plaats. Daarnaast krijgt de deelnemer adviezen hoe de trainingsresultaten vol te houden.

Kosten

1 intake fysiotherapie en 2 zittingen fysiotherapie voor de individuele afspraken. Deze declareren we via de basisverzekering van de deelnemer. De kosten van de trainingen (in totaal 24 keer) worden naar de deelnemer zelf gefactureerd. Dit komt neer op 2 facturen van €100,00.

De voorlichtingsavonden zijn gratis indien de artrosepatiënt ook gaat starten met de beweeginterventie. Indien dit niet het geval is zal er een factuur van €15,00 worden verzonden.

Aanmelden

Aanmelden kan via de volgende link: Inschrijven.