Medical Taping Concept – Medical Training Malden – Malden

Wie zijn wij?

Medical Training Malden. Welkom in onze fysiotherapiepraktijk. Gespecialiseerde fysiotherapie met een lach!

Medical Taping Concept

Bij MTM zijn fysiotherapeuten Marloes Oosterbroek en John Reijnen opgeleid binnen het Medical Taping Concept. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gekleurde elastische tape.

Inleiding

medical-training-128-webgebruik-600x400pxDe basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur.

Als spieren niet goed functioneren, kan dat een scala van klachten en aandoeningen geven. Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren. De gebruikte tape (CureTape) komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de onderhuid, waar allerlei zintuigen, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door nu gebruik te maken van verschillende tapetechnieken, kunnen diverse effecten bereikt worden.

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de druk op de pijnzintuigen toeneemt.
De liftende werking van de tape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer wordt verbeterd. De druk op de pijnzintuigen neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een normale bewegingspatroon mogelijk.

Witte sporttape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden te beperken. Bij het aanleggen van sporttape ontstaat een aanzienlijke drukverhoging, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer beperkt worden. Dit kan een vertragende verstijving veroorzaken, waardoor behandeling nodig is om te revalideren van het herstel. De tijdsduur van immobilisering moet daarom zo kort mogelijk gehouden worden. Nog beter is het, als immobilisering voorkomen kan worden.

In het Medical Taping Concept maakt de elasticiteit van de gebruikte tape het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van immobiliseren worden zo voorkomen. Het normale bewegen wordt ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Anders gezegd, de tape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen.

Effectenmedical-training-122-webgebruik-600x400px

Aangezien de effecten van de tape vergelijkend zijn met de doelstelling van de manuele lymfdrainage, vormt de tape een uitstekende aanvulling en ondersteuning bij de behandeling van lymfoedeem.
De anti-allergische, ventilerende en huidvriendelijke eigenschappen van de benodigde CureTape zorgen ervoor dat de tape langere tijd achter elkaar gedragen kan worden. Er is zo een 24-uur per dag behandeling mogelijk, waardoor het herstel na weefseltrauma veel sneller kan verlopen.
Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:

  • Spierfunctie verbeteren door afname van de spierspanning
  • Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
  • Pijndemping
  • Ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
    • stimuleren van het houdings- en bewegingsgevoel
    • correcties van de bewegingsrichting
    • vergroten van de stabiliteit

Het toepassingengebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, verminderen van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook bloeduitstortingen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).

Eind 1998 heeft FysioTape BV zich sterk gemaakt om één van de grondleggers van de Japanse tapemethode naar Europa te halen om trainingen te geven aan Nederlandse en Duitse fysiotherapeuten. Vanaf 1999 groeide het aantal artsen en fysiotherapeuten, die zich deze tapemethode eigen hadden gemaakt, zeer snel. Het gevolg hiervan was dat er steeds meer mogelijkheden werden ontdekt. Nieuwe technieken en aanvullingen volgden elkaar in snel tempo op. Zo ontstonden er dus nieuwe behandelingsmethode, zoals “Medical Taping”, “Lymf Taping”, “Meridiaan Taping” en “Cross Taping”. Al deze methoden zijn vervolgens samengebracht in het Medical Taping Concept.