Beweeginterventie langdurige pijn

De beweeginterventie langdurige pijn is bedoeld voor mensen met langdurige pijnklachten (lokaal en/of gegeneraliseerd langer dan drie maanden) van het bewegingsapparaat. Die op dit moment beperkt worden en het uitvoeren of volhouden van huishoudelijke taken, hobby’s, sporten, sociale activiteiten en/of werk. 
Binnen de beweeginterventie streven we 4 doelen na:
  • Opbouwen van huidige belastbaarheid om persoonlijke doelstellingen te behalen;
  • Het uitbreiden en vasthouden van een actieve leefstijl;
  • Balans vinden tussen spanning en ontspanning;
  • Weer vertrouwen krijgen in je lichaam;

Intake

Aan de start van de beweeginterventie vindt er een intake plaats. Deze bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek gericht, invullen van specifieke vragenlijsten en een aantal fysieke testen om het beginniveau vast te stellen. Aan de hand van deze informatie wordt er een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld voor de eerste 6 weken.

Training

Binnen de beweeginterventie Langdurige pijn wordt er 3 tot 4 maanden tweemaal per week 60 minuten getraind onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten. Elke training bestaat uit een warming up, krachttraining, coördinatie- en stabiliteitstraining en oefeningen ter verbetering van de flexibiliteit. Er wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld passend bij de persoonlijke doelstellingen. Na 6 weken trainen vindt er een evaluatie plaats gevolgd door een tweede trainingsperiode van wederom 6 weken.

De trainingen zullen in groep (van minimaal 3 personen tot maximaal 5 personen) plaatsvinden, waarin ieder zijn persoonlijke trainingsschema uitvoert. Deze groep zal gedurende de interventie gelijk blijven.

Naast de trainingen zullen er ook (beweeg)momenten of presentaties plaatsvinden over onder andere onderwerpen zoals: langdurige pijn en het zenuwstelsel, actieve leefstijl, spanning en ontspanning en lichaamsbewustzijn. Deze (beweeg)momenten en presentaties zullen bijdrage om de bovenstaande doelen te behalen.

 

Maandag 16.00 – 17.00u
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 16.00 – 17.00u
Zaterdag

Evaluaties​

Na de eerste 6 weken trainen vindt er een tussenevaluatie plaats. Deze vindt een-op-een plaats waarbij de vooruitgang wordt besproken. Daarnaast worden er ook opnieuw vragenlijsten ingevuld en de fysieke testen herhaald.​

Aan het einde van de beweeginterventie vindt er een eindevaluatie plaats. Hierbij wordt het gehele traject geëvalueerd en vinden de eindmetingen plaats. Daarnaast krijgt de deelnemer adviezen hoe de trainingsresultaten vol te houden en wat een vervolgtraject kan zijn.​