Beweeginterventie nek- en rugklachten

De beweeginterventie Rug- en nekklachten is bedoeld voor mensen die al langere tijd in wisselende mate bekend zijn met rug of nekklachten en die willen ervaren hoe het is om met deze klachten, toch actief bezig te kunnen zijn.  Binnen de beweeginterventie streven we een aantal doelen na:

  1. Voorkomen/verminderen van klachten
  2. Ervaren dat bewegen met lage rugklachten mogelijk is
  3. De cliënt kan na afloop van het programma een manier van sporten of bewegen vinden die bij hem/haar past.

Intake

Aan de start van de beweeginterventie vindt er een intake plaats. Deze bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek gericht, invullen van specifieke vragenlijsten en een aantal fysieke testen om het beginniveau vast te stellen. Aan de hand van deze informatie wordt er een trainingsprogramma opgesteld voor de eerste 6 weken.

Training

Binnen de beweeginterventie rug- en nekklachten wordt er 6 weken tweemaal per week 75 minuten getraind. Elke training bestaat uit een warming up, krachttraining, coördinatie- en stabiliteitstraining en oefeningen ter verbetering van de flexibiliteit. Na 6 weken trainen vindt er een evaluatie plaats gevolgd door een tweede trainingsperiode van wederom 6 weken.

Maandag 08.00 – 09.15u
Dinsdag
Woensdag 16.45 – 18.00u
Donderdag
Vrijdag 08.00 – 09.15u
Zaterdag

Evaluaties

Na de eerste 6 weken trainen vindt er een tussenevaluatie plaats. Deze vindt een-op-een plaats waarbij de vooruitgang wordt besproken. Daarnaast worden er ook opnieuw vragenlijsten ingevuld en de fysieke testen herhaald.

Aan het einde van de beweeginterventie vindt er een eindevaluatie plaats. Hierbij wordt het gehele traject geëvalueerd. Daarnaast krijgt de deelnemer adviezen hoe de trainingsresultaten vol te houden.

Kosten

1 intake fysiotherapie en 2 zittingen fysiotherapie voor de individuele afspraken. Deze declareren we via de aanvullende verzekering van de deelnemer. De kosten van de trainingen (in totaal 24 keer) worden naar de deelnemer zelf gefactureerd. Dit komt neer op 2 facturen van €96,75.

Aanmelden

Aanmelden kan via de volgende link: Inschrijven.