Beweeginterventie Reuma – Medical Training Malden – Malden

Wie zijn wij?

Medical Training Malden. Welkom in onze fysiotherapiepraktijk. Gespecialiseerde fysiotherapie met een lach!

Beweeginterventie Reuma

De Beweeginterventie Reuma is bedoeld voor mensen die ontstekingsreuma hebben, zoals Reumatische Artritis (RA) of Axiale Spondylartritis (Bechterew).  Binnen de beweeginterventie streven we een aantal doelen na:

  1. Ervaren dat bewegen mogelijk is en fijn kan zijn, ondanks de ontstekingsreuma
  2. Mobiliteit onderhouden en waar mogelijk verbeteren
  3. Verbeteren van de conditie
  4. De deelnemer kan na afloop van het programma een manier van sporten of bewegen vinden die bij hem/haar past

Intake

Aan de start van de beweeginterventie vindt er een intake plaats. Deze bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek gericht op de ervaren klachten, invullen van specifieke vragenlijsten en een aantal fysieke testen om het beginniveau vast te stellen. Aan de hand van deze informatie wordt er een trainingsprogramma opgesteld voor de eerste 6 weken. In sommige gevallen worden er 2 momenten gepland voor de intake.

Training

Binnen de Beweeginterventie Reuma wordt er 6 weken eenmaal per week 60 minuten getraind. Elke training bestaat uit een warming up, krachttraining en functionele oefeningen ter verbetering van de flexibiliteit. Na 6 weken trainen vindt er een evaluatie plaats gevolgd door een tweede trainingsperiode van wederom 6 weken.

Donderdag 16.00 – 17.00u

Evaluaties

Na de eerste 6 weken trainen vindt er een tussenevaluatie plaats. Deze vindt een-op-een plaats waarbij de vooruitgang wordt besproken. Daarnaast worden er ook opnieuw vragenlijsten ingevuld en de fysieke testen herhaald.

Aan het einde van de beweeginterventie vindt er een eindevaluatie plaats. Hierbij wordt het gehele traject geëvalueerd. Daarnaast krijgt de deelnemer adviezen hoe de trainingsresultaten vol te houden.

Kosten

1 intake fysiotherapie en 2 zittingen fysiotherapie voor de individuele afspraken. Deze declareren we via de aanvullende verzekering van de deelnemer. De kosten van de trainingen (in totaal 12 keer) worden naar de deelnemer zelf gefactureerd. Dit komt neer op 2 facturen van €60,00.​

Aanmelden

Aanmelden kan via de volgende link: Inschrijven.