Hydrotherapie – Medical Training Malden – Malden

Wie zijn wij?

Medical Training Malden. Welkom in onze fysiotherapiepraktijk. Gespecialiseerde fysiotherapie met een lach!

Hydrotherapie

highres-malden-fysio-13Hydrotherapie is een vorm van oefentherapie dat in het water wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gewichtsloosheid van het menselijk lichaam in water en de warmte van het water. Hierdoor is water uitermate geschikt voor patiënten met reumatische klachten, neurologische aandoeningen, spierziekten en patiënten die gebonden zijn aan een rolstoel. Hydrotherapie kan zowel in groepsvorm als individueel worden gegeven.

Intake

Alvorens u begint met hydrotherapie wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intake. Hierbij wordt aan de hand van een vraaggesprek, een aantal functionele vragenlijsten en een fysiotherapeutisch onderzoek zowel in de praktijk als in het water een behandelplan opgesteld met persoonlijke doelen. 

Kleding

Bij hydrotherapie is het verplicht badkleding te dragen. Daarnaast is het voor patiënten met incontinentieproblemen zorg om doeltreffende maatregelen te nemen. Voor patiënten zonder sta-functie is er een lift aanwezig.

Ondersteuning

Op vrijdag is de thuiszorg aanwezig voor ondersteuning met aan- en uitkleden. Hiervoor dient een indicatie te worden aangevraagd via het CIZ (Centraal Indicatie-orgaan Zorg).

Therapie

highres-malden-fysio-26De hydrotherapie richt zich op het verminderen van stoornissen en beperkingen in het algemeen dagelijks leven (ADL). Het ORKO-principe geeft richting aan de opbouw van elke behandeling:

  • Ontspannen van pijnlijke spieren en gewrichten.
  • Rekken van pijnlijke en verkorte (contracturen) spieren.
  • Krachttraining van spieren.
  • Ontspannen van het gehele lichaam.

Uiteindelijke doel is – indien mogelijk – te werken naar een zelfstandig uit te voeren oefenprogramma in het water.

Tijden

Vrijdag 12.30 – 13.30 u.

Kosten

De kosten worden maandelijks bij uw verzekeringsmaatschappij in rekening gebracht.

Medical Training Malden is aangesloten bij het hydrotherapienetwerk van het pijnteam van Radboudumc in Nijmegen.