Beweeginterventie oncologie

De beweeginterventie Oncologie is bedoeld voor mensen die herstel van een operatie en/of behandeling in verband met kanker. Maar ook voor mensen die al hersteld zijn en bijvoorbeeld fitter willen worden.  Binnen de beweeginterventie streven we een aantal doelen na:

  1. Verminderen van vermoeidheidsklachten
  2. Ervaren dat bewegen mogelijk is en fijn kan zijn (vertrouwen krijgen in eigen lichaam
  3. De deelnemer kan na afloop van het programma een manier van sporten of bewegen vinden die bij hem/haar past

Intake

Aan de start van de beweeginterventie vindt er een intake plaats. Deze bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek gericht op de ervaren klachten, invullen van specifieke vragenlijsten en een aantal fysieke testen om het beginniveau vast te stellen. Aan de hand van deze informatie wordt er een trainingsprogramma opgesteld voor de eerste 6 weken. In sommige gevallen worden er 2 momenten gepland voor de intake.

Training

Binnen de beweeginterventie rug- en nekklachten wordt er 6 weken tweemaal per week 60 minuten getraind. Elke training bestaat uit een warming up, krachttraining, coördinatie- en stabiliteitstraining en oefeningen ter verbetering van de flexibiliteit. Na 6 weken trainen vindt er een evaluatie plaats gevolgd door een tweede trainingsperiode van wederom 6 weken.

Maandag 10.30 – 11.30u
Dinsdag
Woensdag
Donderdag 10.30 – 11.30u
Vrijdag
Zaterdag

Evaluaties

Na de eerste 6 weken trainen vindt er een tussenevaluatie plaats. Deze vindt een-op-een plaats waarbij de vooruitgang wordt besproken. Daarnaast worden er ook opnieuw vragenlijsten ingevuld en de fysieke testen herhaald.

Aan het einde van de beweeginterventie vindt er een eindevaluatie plaats. Hierbij wordt het gehele traject geëvalueerd. Daarnaast krijgt de deelnemer adviezen hoe de trainingsresultaten vol te houden.

Kosten

Wanneer je nog in de herstelfase zit na een operatie en/of behandeling worden de kosten gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Hierbij zullen de kosten voor de eerste 20 behandelingen op de aanvullende verzekering worden verhaald waarna de basisverzekering wordt aangesproken.

Wanneer je hersteld bent van je operatie en/ of behandeling maar wel fitter wilt worden of andere doelen nastreeft, dan worden de kosten deels door de deelnemer betaald. De individuele afspraken declareren we bij de zorgverzekeraar onder je aanvullende verzekeringen  en de kosten van de trainingen (in totaal 24 keer) worden naar de deelnemer zelf gefactureerd. Dit komt neer op 2 facturen van €96,75.

Aanmelden

Aanmelden kan via de volgende link: Inschrijven.