Huishoudelijk reglement – Medical Training Malden – Malden

Wie zijn wij?

Medical Training Malden. Welkom in onze fysiotherapiepraktijk. Gespecialiseerde fysiotherapie met een lach!

Huishoudelijk reglement

Dit reglement wordt aan iedere cliënt(e) overhandigd bij aanvang van de fysiotherapie, cursus en/of training. Wij gaan er vanuit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training.

 • Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.
 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Controleer de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De praktijk heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar de behandeling (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst in de wachtkamer raadplegen.
 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:
  • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal KwaliteitsRegister Fysiotherapie.
  • Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; informatie hierover ontvangt u in het intakepakket.
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
 • U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een grote badhanddoek mee te nemen. Tevens wordt u verzocht sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur vóór de behandeltijd af te zeggen, anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 • Indien u ziek bent (koorts 38oC of hoger) dan dient u de afspraak af te zeggen. Wanneer u toch met koorts op uw afspraak verschijnt behoudt de fysiotherapeut het recht om u niet te behandelen.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt(e).
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • De praktijk is van maandag – vrijdag te bereiken van 08.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 07.00 – 12.30 uur. De openingstijden van de praktijk zijn van maandag – vrijdag van 07.00 – 21.00 uur en op zaterdag van 07.00 – 12.30 uur. U kunt ons 24 uur per dag via de mail bereiken via info@mtm-fysiotherapie.nl of www.mtm-fysiotherapie.nl.
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 2 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.