Huishoudelijk reglement

Dit reglement wordt aan iedere cliënt(e) overhandigd bij aanvang van de fysiotherapie, cursus en/of training. Wij gaan er vanuit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training.

 • Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.
 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Controleer de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De praktijk heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar de behandeling (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst in de wachtkamer raadplegen.
 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:
  • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal KwaliteitsRegister Fysiotherapie.
  • Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; informatie hierover ontvangt u in het intakepakket.
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
 • U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een grote badhanddoek mee te nemen. Tevens wordt u verzocht sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur vóór de behandeltijd af te zeggen, anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 • Indien u ziek bent (koorts 38oC of hoger) dan dient u de afspraak af te zeggen. Wanneer u toch met koorts op uw afspraak verschijnt behoudt de fysiotherapeut het recht om u niet te behandelen.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt(e).
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • De praktijk is van maandag – vrijdag te bereiken van 08.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 07.00 – 12.30 uur. De openingstijden van de praktijk zijn van maandag – vrijdag van 07.00 – 21.00 uur en op zaterdag van 07.00 – 12.30 uur. U kunt ons 24 uur per dag via de mail bereiken via info@mtm-fysiotherapie.nl of www.mtm-fysiotherapie.nl.
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 2 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.