Psychosomatische fysiotherapie

medical training-53-webgebruik-600x400pxSinds 1 september 2008 werkt fysiotherapeut/ psychosomatisch fysiotherapeut Gerard van Heerde bij Medical Training Malden. 

Sinds december 2005 is Psychosomatische Fysiotherapie een officieel erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie. Uit onderzoek blijkt dat somatisatie bij 30 tot 50% van de cliënten fysiotherapie voorkomt. Deze cliënten presenteren hun klachten fysiek, maar er blijken bij doorvragen onderliggende stress factoren te zijn die deze klachten beïnvloeden. Deze stressfactoren vertragen het fysiologisch herstel.

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning – of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten of somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) genoemd. De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Psychosomatische klachten zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.

Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:

Lichamelijke klachten zoals:

 • extreme vermoeidheid
 • zich niet kunnen ontspannen
 • druk op de borst of hartkloppingen
 • onverklaarde spier- en gewrichtspijn
 • benauwdheid, moeite met ademhalen
 • hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
 • onverklaarde maag-, darm- of buikklachten

Psychische klachten zoals:

 • lusteloos zijn
 • slecht of teveel slapen
 • angstig en onzeker zijn
 • moeite met concentratie
 • somber zijn en veel piekeren
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • geen zin in sex of dwangmatig met sex omgaan
 • overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik

Hoe werkt een psychosomatische fysiotherapeut?

digitale-download-medical-training-83De psychosomatische fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat naast lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten bij de behandeling betrokken worden.

Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en actieve inzet verwacht in het herstel – en veranderingsproces. Zo nodig zal de psychosomatische fysiotherapeut contact zoeken met uw huisarts, maatschappelijk werker of psycholoog.

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klachten.
 • Veranderen van de factoren die de klacht in stand houden.
 • Toepassen van ontspanning.
 • Verbeteren van ademhaling of adempatroon door lichaamsbewustwording.
 • Verhogen van uw belastbaarheid.
 • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.
 • Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Op een andere manier leren omgaan met de klachten.
 • Vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Bron: www.nfp.nl en www.hu.nl.