Problemen met schrijven

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer en tablet is anno 2016 schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Een schrijfprobleem kan ook een negatief effect hebben op deze leervakken en op het zelfbeeld van een kind.

Pijn bij het schrijven, een onleesbaar handschrift of het niet kunnen bijhouden van het schrijftempo op school zijn veelgehoorde klachten van ouders met kinderen op de basisschool.
In groep 3 leren de kinderen schrijven. Afhankelijk van de schrijfmethode eerst in blokletters en na enkele maanden in verbonden schrift. Hierbij spelen veel verschillende factoren een rol. De pen moet goed worden vastgehouden. De lettergrootte moet constant zijn. Het schrijven moet een vloeiende beweging zijn. Ook in de hogere groepen kunnen er schrijfproblemen voorkomen. Het schrijven kan slordig en onleesbaar zijn, het tempo kan onvoldoende zijn of het kind geeft pijnklachten aan tijdens of na het schijven. In al deze gevallen kan een fysiotherapeut bepalen of hulp nodig is en waar een eventuele behandeling uit moet bestaan. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en leerkracht

De behandeling kan uit veel dingen bestaan, enkele voorbeelden;
– een correcte zithouding
– een ontspannen, dynamische pengreep
– positionering van de schrijfarm
– oefeningen voor de oog-hand coördinatie
– oefeningen voor de fijne motoriek
– verbeteren van de kwaliteit van het handschrift
– verbeteren van de schrijfsnelheid
– aanleren van de juiste letterpatronen

Behandelmogelijkheden:
Kinderfysiotherapie
Fysiotherapie

Medewerkers die hierin zijn gespecialiseerd:

Afspraak maken