Corona update

Per 23 maart heeft het kabinet extra maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Aan de hand van deze maatregelen heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie – in overleg met het RIVM – nieuwe behandelrichtlijnen voor fysiotherapie vastgesteld. Deze maatregelen zijn in ieder geval tot en met 28 april van kracht.

Fysieke behandeling is niet meer mogelijk tenzij de huisarts aangeeft dat niet behandelen leidt tot onherstelbare schade of letsel. Dit zal slechts bij een kleine groep patiënten zo zijn, bijvoorbeeld na een operatie. De overige patiënten zullen we – voor zover mogelijk – gaan behandelen op afstand door middel van een telefonische afspraak of E-health.

Vandaag hebben we met het behandelteam de nieuwe maatregelen besproken en een plan van aanpak opgesteld voor de komende tijd. Alle fysiotherapeuten bellen zelf hun eigen patiënten op om de afspraak aan te passen. Je hoeft dus verder geen actie te ondernemen.

Heb je aan de hand van dit bericht nog vragen? Neem dan ’s ochtends contact op met de praktijk via 024 – 358 47 15. ’s Middags kun je het antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen naar info@mtm-fysiotherapie.nl.

Publicatiedatum: 23-03-2020


« Terug naar het overzicht